jurasz.de

Strona naszej rodziny. Webseite unserer Famile. Website of our family.

Sour dough bread

Our Julia is for 10 months in America. She says, the American bread is quite different and she is missing our bread.
It is actually very easy to make a sour dough bread.

Continue reading...

Maluchy 2005

Continue reading...

England 2017

Szkoła

Stabilność systemu szkolnego gwarantuje lepsze winiki uczniów. Taki jest jeden z wniosków z jednego z największych testów szkolnych w Niemczech.

Tagesspiegel opublikował wyniki i wnioski z testu przeprowadzonego w 1700 szkołach w całych Niemczech wśród 9-cio klasistów (w Polsce gimnazialistów z...

Continue reading...

Hello everybody

Blog Header Hello, and welcome to our new site!

Continue reading...